Sunday, 21 June 2015

Quá Dục Thúy sơn 過浴翠山


 

Quá Dục Thúy sơn (1)

Thiên địa hữu tư sơn
Vạn cổ hữu tư tự
Phong cảnh dĩ kì tuyệt
Nhi ngã diệc lai thử
Ngã dục đăng cao sầm
Hạo ca kí vân thủy
Hữu ước nãi vi tư
Phàm sự đại đô nhĩ


Chú thích


(1) Dục Thúy sơn : nghĩa là "núi có hình con chim trả đang tắm gội", tên do Trương Hán Siêu đặt cho ngọn núi Non Nước ở tỉnh Ninh Bình (quê hương ông).


Dịch nghĩa:
Qua núi Dục Thúy


Trời đất có núi này
Muôn thuở có chùa này
Phong cảnh thật đẹp lạ
Mà ta cũng đã đến đây
Ta muốn lên núi cao đó
Hát vang gửi mây nước
Ước thế mà chẳng được
Thường thường mọi sự đều như vậy


Dịch thơ:
Qua núi Dục Thúy


Trời đất có núi ấy,
Muôn thuở có chùa này.
Phong cảnh đẹp biết mấy,
Mà ta cũng đến đây.
Ta muốn lên núi ấy,
Hát vang gửi nước mây.
Ước thế mà không được,
Mọi sự thường như vậy.


(Đặng Thế Kiệt dịch)

No comments:

Post a comment